Kvalitetssikring af byggeriet

Data til din kvalitetssikring ligger i din og dit teams indbakke!

I byggebranchen er risikoen for juridiske udfordringer, såsom voldgiftssager, en realitet. En strategi for kvalitetssikring og dokumentation er derfor essentiel for at minimere disse risici. Ved at sikre, at dokumentationen er korrekt og lettilgængelig, kan virksomheden beskytte sine interesser, styrke relationer med interessenter og skabe et stabilt erhvervsklima. Denne tilgang er nødvendig for at navigere succesfuldt gennem potentielle juridiske komplikationer.

Watch our video to learn more
MARS

"Organisationens indbakke er en guldmine af data, der, hvis den udnyttes korrekt, kan spille en central rolle til kvalitetssikring af jeres byggeri."

image
René Dalsgaard
CEO hos Orbit Online A/S

Kom i gang med at digitalisere kvalitetssikringen af byggeriet

Digitalisering af jeres proces for kvalitetssikring står måske allerede øverst på din agenda, men at arbejde digitalt kræver data.

Men hvordan sikrer du, at indsamling af data ikke bliver en administrativ byrde, som i værste scenarie vil blive en hindring for implementeringen af digitale værktøjer, der skal øge leverancekvaliteten på jeres projekter?

Jo. Start med at digitalisere der, hvor dataen genereres - eksempelvis i Outlook.

"Ingen digitale løsninger er bedre end den data de får stillet til rådighed."
image
René Dalsgaard, CEO hos Orbit Online A/S
digitalisér

Eksempler på værdifuld data som genereres via mails - på tværs af organisationen

Ændringer i specifikationer

Bygherren eller eventuelle leverandører har det med at ændre detaljer i løbet af et projekt, eksempelvis materialevalg til en specifik opgave.

Tidsplanen

Hvis du bliver målt på, hvor godt du overholder deadlines, så vil du helt sikkert også gerne vide, hvis et projekt er ved at blive forsinket.

Feedback fra byggepladsen

Feedback fra byggepladsen er uvurderlig i forhold til at vurdere samarbejdet i projektteamet.

Dokumentation fra leverandører

Dokumentationen på, at dine leverandører overholder kvalitetskravene på dit byggeprojekt, indhenter du typisk via mail.

Gratis skabelon til kvalitetssikring af byggeriet

Brug skabelonen som inspirationskilde til implementering af operationelle tiltag, som styrker jeres dokumentationsstrategi.

Derfor bør du investere i digitalisering af kvalitetssikring

Ved at implementere en digitaliseret tilgang til kvalitetssikring, kan I som organisation forvente en række positive effekter på jeres projekter.

Her er nogle af de vigtigste fordele:

  • Forbedret dokumentationskvalitet:

   Ved at følge strukturerede dokumentationsprocesser sikres det, at alle relevante dokumenter er præcise, komplette og opdaterede. Dette minimerer risikoen for fejl og misforståelser, hvilket minimerer omkostninger forbundet med rettelser.

  • Forbedret kunde- og stakeholder tilfredshed:

   En klar og transparent kvalitetssikring af byggeriet øger kundernes og andre interessenters tillid til virksomhedens evne til at levere kvalitetsarbejde og håndtere information forsvarligt.

  • Styrket samarbejde og kommunikation:

   Ved at have klare retningslinjer for dokumentation og kommunikation, sikres det, at alle projektmedlemmer er på samme side, hvilket styrker samarbejdet og effektiviteten i teamet.

  • Øget effektivitet:

   En velorganiseret kvalitetssikring af byggeriet reducerer tidsforbruget på at søge efter og genoprette information, hvilket optimerer arbejdsprocesser og sparer tid. Dette gør det muligt for teammedlemmer at fokusere mere på værdiskabende aktiviteter.

  • Bedre risikostyring:

   Systematisk dokumentation og regelmæssige audits som en del af kvalitetsplanen hjælper med at identificere og reducere risici tidligt i projektfasen, hvilket reducerer potentielle overraskelser og tilhørende omkostninger.

  • Styrket overholdelse af compliance:

   Ved at overholde ISO-standarder og andre relevante regler, sikrer kvalitetsplanen undgåelse af juridiske og reguleringsmæssige problemer, hvilket er afgørende for projekternes succes og virksomhedens ry.

  • Udvikling af kvalitetskultur og innovationsdrev:

   Kvalitetsplanen indeholder feedbackmekanismer og revisionsstyring, som sikrer vedvarende evaluering og optimering af processerne. Dette bidrager til en kultur, hvor kvalitet og innovation er i fokus.

MARS hjælper dig i mål med kvalitetssikring af byggeriet

Med MARS installeret i Outlook har du og dit team det optimale værktøj til indsamling og organisering af den dokumentation, I skal bruge til jeres kvalitetssikring.

Arkiverer I nok mails?

For at opnå succes med at bruge mails som en del af datagrundlaget for kvalitetssikringen af byggeriet, har du brug for, at hele organisationen arkiverer mails.

Sørg for, at alle kan se værdien ved arkiverede mails, uden at skulle gå på kompromis med administrativt merarbejde.

Det kan MARS selvfølgelig hjælpe dig og dit team med.

kvalitetssikring

Download MARS til din Outlook allerede i dag

De første 14 dage er gratis - god fornøjelse!